Home / Centers / Asia / Kazakhstan / Kostanay / Chabad Kostanay
Chabad Kostanay
Kostanay, Kazakhstan
Baygambetov Street 2
Kostanay, 110000 Kazakhstan
7-776-221-3628
Shluchim
Rabbi Menacham Mendel Zalmanov
Mrs. Dvora Zalmanov
Newsletter
Donate
Find Your Local Chabad Center
Magazine